Ouder- en kindgym

Speciaal voor meisjes en jongens tussen 1,5 en 3 jaar oud: speelse gymnastieklessen voor ouder en kind. Peuters zijn volop in beweging: rollen, klimmen, klauteren, de eerste stappen en al snel rennen. De gymzaal is de ideale plaats om dit samen met je kind te doen. Samen met je kind gezond en veilig bewegen! De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden te bewegen. Naast klimmen en klauteren wordt er met klein materiaal gewerkt, zoals ballen, hoepels, pittenzakjes en een parachute. Daarnaast komen  kringspelletjes, liedjes, dans en muziek aan bod. Op woensdag  en zaterdagochtend zijn de kinderen vanaf 1,5 jaar met hun ouders welkom.

 • Woensdag in De Koppeling door Hedda
  • 08:45 - 09:30
  • 09:30 - 10:15
 • Zaterdag in Laan van Eikenstein door Julia
  • 09:15 - 10:00 (1,5 - 2,5 jaar)
  • 10:00 - 10:45 (2,5 - 3 jaar) 

Kleutergymnastiek (4 -5 jaar)

Bewegen is voor jonge kinderen heel belangrijk, vandaar dat in de gymles voor kleuters zoveel mogelijk verschillende bewegingsvormen aan bod komen, zoals lopen, springen, rollen, zwaaien en balanceren. Een goede grove motoriek is de basis voor een goede fijne motoriek, zoals tekenen en schrijven. En kinderen vinden apenkooien geweldig! Hygiëa biedt op meerdere locaties en tijden kleuterlessen aan voor jongens en meisjes. De lessen kleutergym zien er elke week anders uit: de ene keer is de les gericht op het oefenen van een bepaalde bewegingsvorm zoals het balanceren, de andere keer verkent een kind zelf toestellen. Centraal staat het kind een uitdaging geven in situaties die passen bij het kind. Als het kind ouder wordt, zullen ook de oefeningen stapsgewijs moeilijker worden.

 • Vrijdag in het Kwartier (Werkhoven) door Bianca
  • 14:15 - 15:00
 • Zaterdag in de gymzaal aan de Laan van Eijkenstein door Julia
  • 10:45 - 11:30
  • 11:30 - 12:15

Turnen Recreatie

Turnen is een veelzijdige sport en dit komt terug in de recreatielessen. In de turnlessen  wordt in een ontspannen sfeer op de diverse toestellen in de gymzaal getraind. Voor de lesuren tot en met 11 jaar geldt dat de meeste lessen starten en eindigen met een spel. De kinderen vanaf 12 jaar beginnen altijd met een warming-up. De kern van de les is het oefenen op twee of meer toestellen op het eigen niveau. Geen enkel toestel wordt overgeslagen. Eén a twee keer per jaar zijn er wedstrijden. Daarvoor wordt er met veel plezier flink geoefend in de les.

 • Dinsdag in gymzaal Binnenbos door Esther
  • 18:00 - 19:00 Jongens (5 - 12 jaar)
  • 19:00 - 20:30 Meisjes (12+ jaar)
 • Woensdag in gymzaal Binnenbos door Bianca
  • 14:30 - 15:30 Meisjes (6-7 jaar)
  • 15:30 - 16:30 meisjes (8-10 jaar)
 • Woensdag in gymzaal Laan van Eikenstein door Esther & Caro
  • 14:30 - 15:30 Meisjes (5-6 jaar)
  • 15:30 - 16:30 meisjes (7-8 jaar)
  • 16:30 - 17:30 meisjes (9+ jaar)
  • 17:30 - 19:00 Meisjes Recreatie Plus (op uitnodiging) 
  • 19:00 - 20:30 Meisjes Recreatie Plus (op uitnodiging) 
 • Donderdag in gymzaal Laan van Eikenstein door Bianca
  • 16:30 - 17:30 meisjes (6-7 jaar)
  • 17:30 - 18:30 meisjes (8-9 jaar)
  • 18:30 - 20:00 meisjes (10-13 jaar)
 • Vrijdag in gymzaal Het Kwartier in Werkhoven door Bianca
  • 15:00 - 16:00 Meisjes groep 3 en 4 
  • 16:00 - 17:00 Meisjes groep 4 en 5 
  • 17:00 - 18:00 Meisjes groep 6, 7 en 8
 • Zaterdag in gymzaal Laan van Eikenstein door Caro
  • 12:30 - 13:30 Meisjes (5-6 jaar) 
  • 13:30 - 14.30 Meisjes (7-9 jaar) 
  • 14:30 - 15:30 Jongens (5-11 jaar)
  • 16:30 - 17.30 Meisjes (9+)

Turnen Selectie

De verschillende selectiegroepen bestaan uit kinderen geselecteerd uit de recreatielessen. Ze turnen met veel plezier en willen graag meer leren en aan wedstrijden mee doen. Bij de selectielessen wordt extra aandacht besteed aan een goede lichaamshouding, spanning, lenigheid, kracht in combinatie met het oefenen aan de wedstrijdtoestellen. Afhankelijk van leeftijd en niveau wordt er op verschillende dagen extra getraind. Hygiëa is actief op wedstrijden in verschillende niveaus van het Nationaal Turn Systeem (NTS).

 • Maandag in gymzaal Binnenbos door Bianca en Susanne
  • 16:00 - 17:30 Onderbouw
  • 17:00 - 19:00 Middenbouw
  • 18:30 - 20:30 Bovenbouw
 • Woensdag in gymzaal Binnenbos door Bianca
  • 16:30 - 18:00 Onderbouw
  • 17:30 - 19:00 Middenbouw
  • 18:30 - 20:30 Bovenbouw