Kleutergymnastiek (4 -5 jaar)

Bewegen is voor jonge kinderen heel belangrijk, vandaar dat in de gymles voor kleuters zoveel mogelijk verschillende bewegingsvormen aan bod komen, zoals lopen, springen, rollen, zwaaien en balanceren. Een goede grove motoriek is de basis voor een goede fijne motoriek, zoals tekenen en schrijven. En kinderen vinden apenkooien geweldig! Hygiëa biedt op meerdere locaties en tijden kleuterlessen aan voor jongens en meisjes. De lessen kleutergym zien er elke week anders uit: de ene keer is de les gericht op het oefenen van een bepaalde bewegingsvorm zoals het balanceren, de andere keer verkent een kind zelf toestellen. Centraal staat het kind een uitdaging geven in situaties die passen bij het kind. Als het kind ouder wordt, zullen ook de oefeningen stapsgewijs moeilijker worden.

  • Vrijdag in het Kwartier (Werkhoven) door Bianca
    • 14:15 - 15:00
  • Zaterdag in de gymzaal aan de Laan van Eijkenstein door Julia
    • 10:45 - 11:30
    • 11:30 - 12:15
Jeugd Overzicht