Lidmaatschap

 
 
Lid worden
Hygiëa biedt lessen aan voor peuters samen met hun ouders, kleuters, meisjes en jongens én senioren. Iedereen kan meedoen en zich aanmelden voor een les naar keuze. Voor de selectielessen worden kinderen door de leiding geselecteerd. Voor sommige lessen is er een wachtlijst, maar vaak is er (snel) plek.

Proefles
Wil je een keer meedoen met een les of gewoon komen kijken? Dat kan bij ons altijd! Kijk op het rooster, kies welke les je wilt volgen en stuur eerst een mailtje naar administratie@hygieazeist.nl. Iedereen mag altijd twee keer gratis op proef meedoen, behalve bij de lessen waarvoor er een wachtlijst is (zie het rooster).

Inschrijven als lid
Om lid te worden, vul je het inschrijfformulier op deze website in. Let op: met het invullen van dit formulier ga je een betalingsverplichting aan.

(Adres)wijzigingen
Wijziging van gegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres of bankrekeningnummer kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie (zie onderaan deze pagina).

Contributie 
Voor het lidmaatschap zijn twee soorten contributie verschuldigd: de bondscontributie voor de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en de verenigingscontributie voor de trainingen of lessen die gevolgd worden bij Hygiëa. Het verenigingsjaar is gesplitst in twee periodes: september t/m januari en februari t/m juni. Nieuwe leden betalen eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.

Selectie
Selectieleden betalen een aangepast contributiebedrag. De selectiegroepen zijn kleiner en hebben meer leiding. Selectieleden betalen daarnaast per seizoen een wedstrijdbijdrage van € 35,00.

Tabel contributie 2024

Les Duur van de les Contributie
per halfjaar
Bondscontributie
per halfjaar*
Totaal per jaar*
Ouder- en kindgym, peuter-/kleutergym 45 minuten € 68,50 € 13,80 € 164,60
Turnen recreatie 1 uur (60 minuten) € 68,50 € 13,80 € 164,60
Turnen recreatie 1,5 uur (90 minuten) € 102,75 € 13,80 € 233,10
Turnen selectie instap 1,5 uur selectie + 1 uur recreatie € 173,50 € 13,80 € 374,60
Turnen selectie gevorderd 3 of 3,5 uur selectie € 315,00 € 13,80 € 657,60
Aerobic, bodyshape en pilates voor volwassenen 1 uur € 88,50 € 17,00 € 211,00

* Voor 16 jaar en ouder is de bondscontributie per halfjaar hoger, nl. € 17,00

Peildatum leeftijd
Voor zowel de bondscontributie als de verenigingscontributie zijn 1 januari en 1 juli de peildata waarop de hoogte van de (bonds)contributie wordt vastgesteld.

Betaling
Hygiëa kent alleen automatische incasso voor de (bonds)contributie. De (bonds)contributie wordt per machtiging bij vooruitbetaling betaald. Het machtigingsformulier is opgenomen in het aanmeldingsformulier.

Het rekeningnummer is: NL10INGB0000.23.15.73 t.n.v. de penningmeester der ZGV HYGIEA te Zeist. Er wordt naar gestreefd om te incasseren in de maanden februari (eerste periode) en oktober (tweede periode). Bij niet tijdige betaling kunnen wij € 10 administratiekosten in rekening brengen. Als er twee kwartalen niet betaald zijn, volgt schorsing als lid.

Opzeggen
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren 1 maand voordat de nieuwe betaalperiode in gaat.

Einddatum lidmaatschap Opzeggen vóór:
1 februari 1 januari
1 september 1 augustus

Ledenadministratie
Opzeggen kan per e-mail (administratie@hygieazeist.nl) of per brief (Ledenadministratie Hygiëa, p/a De Genestetlaan 1d, 3705 BT Zeist). De datum van ontvangst is leidend, dus niet de datering van de brief. De ledenadministratie stuurt een bevestiging van de opzegging. Het wordt door de leiding gewaardeerd dat u ook bij hen de les opzegt, maar dit is geen geldige opzegging van het lidmaatschap.

Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats van de (bonds)contributie. Deze moet betaald worden tot de datum van beëindiging van het lidmaatschap.

Kamer van Koophandel
Z.G.V. Hygiëa staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40478190.

Praktisch Overzicht