Jaarlijkse Ledenvergadering Hygiëa 2024

Kom je ook? Laat het even weten door een mailtje te sturen naar info@hygieazeist.nl.

Op 15 april 2024 om 20:30 in het Binnenbos. 

 

Agenda

  1. Goedkeuren notulen ALV 2023
  2. Jaarverslag 2023
  3. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024
  4. Trainers/Trainsters gezocht in 2024
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
Nieuws Overzicht